Kråkan

Trumresor

Välkommen att göra en trumresa där jag trummar och guidar dig under resans gång

 

Själva trumresan tar ca en halvtimma med samtal, trumning och guidning

 

Du kan göra en enskild trumresa eller en resa i grupp, är ni ett mindre sällskap så kan ni boka en gemensam tid eller boka in dig när jag har gruppresa, lägger då ut tider på hemsidan och facebook

 

 

Man kan dela upp resorna i olika steg men man måste ej ta alla steg utan endast de man behöver

 

 

Steg 1, hämta ditt kraftdjur:

 

Vi reser nedåt för att hämta ditt kraftdjur som blir din följeslagare genom livet

 

Kraftdjur,totemdjur eller fylgjor som är samma sak ger kraft beskydd och hjälp

 

 

Steg 2, möt din andliga guie:

 

Vi reser uppåt för att möta din andliga guide som ger dig råd och healing

 

När du mött din andliga guide så kan du återkoppla till guiden när du behöver

 

 

Steg 3:

Vi reser öster ut där dina önskningar och det du vill förändra finns

 

 

Steg 4:

Vi reser söder ut där din urkraft finns, du får med dig din personliga kraftsymbol

 

 

Steg 5:

Vi reser väster ut där folken och dina förfäder finns

 

 

Steg 6:

Vi reser norr ut där dina tankar och växter finns

Du får med dig din personliga växt

 

 

 

 

Man kan göra trumresor flera gånger för att se vad man behöver just nu eller med olika önskemål och syften med resan

 

Det är väldigt lugnande och grundande att göra en trumresa

Boka in trumresa, enskild eller i grupp